Lõhkaja, lõhkemeister ja pürotehnik peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma tööülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid ega terviseseisundeid, mis võivad seada ohtu tema enda või teiste isikute elu ja tervise.

Vajalik on läbida järgmised analüüsid ja uuringud:

-vere kliiniline analüüs;
-uriini analüüs;
-glükoos paastuveres.
-nägemise hindamine;
-värvusnägemise hindamine;
-vaatevälja hindamine;
-silma siserõhu kontroll;
-toonaudiomeetria;
-elektrokardiograafia;
-välishingamisfunktsiooni uuring (spirograafia);
-psühhiaatri konsultatsioon

Lõhkajale ja lõhkemeistrile väljastame tervisetõendi kehtivusega kuni 2 aastat, pürotehnikule maksimaalselt kuni 5 aastat.